Thiên Tiên Diệt Số 61

QUI MUỘI 442  

  

Quái chiếm qui mụi vị tham khoa 

Dục chiếm chiêu tế hữu sân si

Nhược thị kim nhựt đồ dung vị 

Cửu hậu phương tri hữu cán ta 

 

Gặp quẻ qui mụi đừng vội khen  

Muốn chiếm quẻ bắt rể có việc so le  

Nếu bằng nay muốn tính việc gọn  

Sau rồi mới biết có việc hờn buồn.  

  

PHONG 443  

  

Y tai khắc bịnh, bịnh vô phòng 

Nhứt phục linh đơn tức tiện lương 

Thỉ tính tiên truyền y quốc thủ 

Dần Thân Tị Hợi bảo an khương. 

 

Thầy khắc bịnh không hề gì  

Uống một ít thuốc thấy hay  

Mới biết ông thầy nầy giỏi  

Ngày hay tháng Dần, Thân, Tỵ, Hợi mạnh.  

 

CHẤN 444  

  

Nhơn gian chung nhựt vũ lâm ly 

Thiên đạo âm dương một định kỳ 

Đáo đế vũ đa tình nhựt thiểu 

Thì phùng tam thất cửu khả trừ. 

 

Người hỏi tối ngày mưa dầm dề  

Việc âm dương trời sao biết được

Rốt cuộc ngày mưa nhiều tạnh ít

Gặp giờ 3, 7, 9 thì tạnh.  

  

HẰNG 445  

  

Quân vấn cùng thông bất tất nghi 

Tương lai tựu hóa khước hà như 

Thập niên hảo vận tài hành khởi 

Nhơn hanh gia phú bá sự vi 

 

Người hỏi vận mạng cùng hay khá  

Tương lai tạo hóa có dành cho sẵn

Mười năm vận tốt, nay mới bắt đầu  

Nhà giàu, người mạnh việc nào cũng tốt.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall