Thiên Tiên Diệt Số 62

GIẢI 446  

  

Thê tài trì thế khắc văn thơ 

Khoa cử chiếm chi sự bất nghi 

Tuy thị nhập trường vô cách trở 

Chỉ như đương đạo hữu sơ ngu 

 

Hào thê tài trì thế khắc hào văn thơ  

Thi khoá gặp quẻ nầy không được như ý  

Tuy thi vô trường không gì trở ngại  

Chớ có nhiều việc sơ sót cho mình lắm  

 

TIỂU HOÁ 447  

  

Thê tài trì thê tất siêu quần 

Nhập học chiếm chi toại khước tâm 

Hành viễn đăng cao tùng thủ khởi 

Tha niên hườn hứa bộ thinh vân 

 

Hào thê tài ở thế hay lắm  

Nhập học gặp quẻ này tốt lắm  

Đi xa hay lên cao đây là bước đường đầu

Năm sau chắc chắn thi đậu.  

 

DỰ 448  

  

Thủ thảo thư tài lưỡng kiến chi 

Chỉ nghi cấp tốc bất nghi trì 

Tam phân tài khí thời phương hứa 

Thất phân tai khí thượng trì trì 

 

Đi đòi tiền bạc quẻ này tốt lắm  

Phải gấp gấp mới được không nên trễ  

Ba phần tiền của hứa chắc được  

Còn 7 phần thì lần lựa.  

 

TIỂU SÚC 451  

  

Quân vấn nạp giám bất như tình 

Quan quỉ trùng trùng quái bất minh 

Tài vượng sanh quan chung hữu vọng 

Bất nghi cấp tốc (bức) khả điều đình 

 

Ngươi chiếm xin sở làm việc văn không được  

Hào quan quỉ dồn dập quẻ không yên  

Hào tài vượng sanh hào quan sau mới có hy vọng  

Chẳng nên gấp rút phải điều đình  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall