Thiên Tiên Diệt Số 64

HOÁN 456  

  

Thứ thiếp chiếm chi quái phục toàn 

Thê tài tử kiến tử tôn thương hại  Ao xanh, áo vàng đừng tráo trở Khỏi mắc l6í xóm nói dở hay. 

 

Kiếm người chi cực khổ, vừa vừa thôi 

Tin tức tuy thiệt không mấy chắc 

Phải ngừa người lối xóm tới gạt gẫm 

Người ta nói gạt, mình kể chắc chắn lặn lội uổng công 

 

TIỆM 457  

  

Tầm nhơn hà khổ bất truy tầm 

Tiêu tức tuy chơn bất đắc chi 

Chỉ khủng bằng nhơn lai tố quỉ 

Hỉ khủng nguyên bị yếu hòa bình 

 

Muốn cầu huề đặng vừa bụng người 

Hào thế hào ứng tương sanh việc nên được 

Trong bọn có một người bày điều ra nói gạt mình 

Mừng gặp tiên bị cáo đều muốn huề hết 

 

NHU 461  

  

Tử tôn trì thế tối vi nghi 

Hiệp lõa kinh dinh sự khả kỳ 

Mục hạ tuy tuy vô đại lợi 

Trì trì tài hỉ tự tương nghi 

 

Hào tử tôn trì thế rất là tốt 

Hùng hiệp làm ăn việc khá nên 

Trước mắt tuy không có đại lợi 

Chậm chậm hào tài hào hỉ mới có khá                      

 

TIẾT 462  

  

Tẩu thất gia nhơn lai vấn bốc 

Sự đương tiết trở đa bất tác 

Ban nhơn kiết uổng xuất gia môn 

Toại nhứt truy tầm du khử trốc 

 

Người nhà đã trốn đến hỏi ta 

Việc nầy phải cho kín nhớ có nhiều khuất lấp 

Người lối xóm xúi giục ra khỏi nhà 

Mỗi người mỗi chỗ kiếm cho gắt mới bắt lại được. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall