Thiên Tiên Diệt Số 65

KÝ TẾ 463  

  

Quân chiếm thủ nghệ yến lao tâm 

Nhược đắc lao tâm sự khả thành 

Đông mạc Thu sơ đa hoạch lợi 

Hạ xuân tài hỉ lược bình bình 

 

Ngươi chiếm về việc công nghệ phải chịu cực 

Nếu bằng rán chịu cực việc mới nên 

Đầu mùa đông cuối mùa thu có lợi  Mùa hạ, xuân có vui đủ xài. 

 

CHUÂN 464  

  

Quân vấn thọ niên khả cửu trường 

Nải thị nam sơn tòng trước hữu 

Nhứt sanh tâm địa giai vô sai 

Như tôn đối đối phước lộc trạch 

 

Người hỏi được sống bao lâu chăng 

Ong là bè bạn với cây tòng cây trước nam sơn 

Một đời ăn ở hiền chắc chắn 

Con cháu mỗi đứa mỗi cửa nhà riêng. 

 

TỈNH 465  

  

Quân lai chiếm bốc vấn hành nhơn 

Huỳnh khuyển thanh loan thị tín âm 

Thúc bá đệ huynh ưng Hợi Tý 

Tử tôn bạn bộc tại dần thân 

 

Người đến hỏi coi người đi xa 

Ngày Canh tuất, ất dậu mới có tin tức 

Như chú bác anh em thì ngày Hợi, Tý 

Con cháu hay tôi tớ ở ngày Dần Thân. 

 

KHẢM 466  

 

Giải nhơn lược kỵ hữu hư kinh 

Hành đáo trung đồ yếu tiểu tâm 

Xuân hạ chiếm chi vô đại hại 

Thu Đông chiếm định hữu hình thương 

 

Giải nạp người hết sức sợ việc kinh khủng 

Đi nửa đường phải cẩn thận Mùa xuân, mùa hạ không hại lớn 

Mùa Thu, Đông gặp quẻ này ắt có tội. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall