Thiên Tiên Diệt Số 66

KIỂN 467  

  

Gia trạch bình bình thiểu thị phi 

Phóng tâm đáo để vật tương nghi 

Phước thần đắc lực hà tu bốc 

Thu quí, đông sanh lợi hữu kỳ. 

 

Việc nhà bình thường ít rầy rà 

Yên lòng đừng hồ nghi chi

Hào phước thần giúp đỡ coi bói làm gì 

Cuối thu, qua mùa đông tài lợi thường. 

 

 TỴ 468  

  

Thất vật chi nhơn uổng tự mang 

Tặc nhơn thương quái mạc tu lương 

Tài đương chiêu kiến hữu sanh oán 

Tài khử nhơn an bá sự xương 

  

Người mất của rầu lo uổng công 

Đứa gian nó hiện vô quẻ, lo lường gì

Của nầy nó giao cho ngưởi lấy tiếc làm chi

Của nầy mất người nhà mới yên. 

 

ĐẠI SÚC 471  

  

Mưu sự chiếm chi đại kiết xương 

Quỉ hào trì thế tiểu nhơn phòng

Thời phùng xuân hạ đa diên trệ 

Định tại thu đông thời mãng nan. 

 

Mưu sự gặp quẻ này tốt lắm 

Hào  quan quỉ trì thế, phải ngừa đứa tiểu nhơn

Gặp mùa Xuân, Hạ nhiều việc lôi thôi dây dưa

Qua Thu Đông tính việc gì được nấy. 

 

TỔN 472  

Cửu tích thanh phù mãi ốc cư  

Tri quân chiếm trạch số di nghi 

Thành gia lập nghiệp đa tài lợi 

Vượng phát nhơn đinh bá thế cư. 

 

Tích trữ tiền bạc nay muốn mua nhà ở 

Biết người muốn coi nhà đó mua ở được hay không.

Có sao  đâu nên nhà cửa nhiều tài lợi

Làm ăn khá mạnh giỏi ở đời đời. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall