Thiên Tiên Diệt Số 67

BÍ 473  

  

Bịnh phạm tinh thần nghi bảo chi 

Thương hàn thời nhiệt tổng nan kỳ 

Bình an dược nghỉ đa đa phục 

Toàn phục thần dược lưỡng phò tri. 

 

Bịnh đau mắt người quở phải vái van 

Chứng thương hàn nóng nhiều lắm 

Uống thuốc cho  khá mới mạnh 

Cúng kiến vái van uống thuốc mới mạnh 

 

HI 474  

  

Dục vấn di cư sự khả vi 

Lục hào vô quỉ một sai trì 

Thê tài trì thế tài tinh vượng 

Di hậu ưng tri lợi ích tùy 

 

Muốn hỏi nên dời chổ ở không 

Sáu hào không có hào quỉ, không sao 

Hào thê tài trì thế, hào tài vượng 

Dời chổ  ở rồi về sau thấy có lợi nhiều. 

 

CỔ 475  

  

Phân gia chiếm phùng thử quái hào 

Quỉ hào trì thế mạc đồ lao

Kinh dinh ta tiểu ưng thâu lợi 

Nhược thị phân gia hữu họa chiêu. 

 

Chia gia tài mà gặp quẻ này 

Hào quan quỉ trì thế đừng tính chi cho mệt

Mua bán lặt vặt kiếm chút lời nuôi sống

Nếu tính chia của ăn thì bị tai họa. 

 

MONG 476  

  

Quân lai vấn bốc chiếm thiên họa 

Phước đức tùy thân định bất sai 

Túng hữu phong ba vô lăng khởi 

Phúc tinh cũng chiếm hỉ lâm môn 

 

Người đến coi về việc trái giống 

Phước đức theo mình không hề gì 

Dẫu có gió giông không nổi sóng 

Có vì sao phước chiếu, vui mừng nhau vô cửa. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall