Thiên Tiên Diệt Số 68

CẤN 477  

  

Hội sự lai chiếm bất dụng ưu 

Phước thần cũng chiếu tất vô sầu 

Nhựt phùng Tị Ngọ phương thành tựu 

Mậu tuất dần thân khả ngộ đầu 

 

Muốn nhóm việc chiếm quẻ này đừng lo 

Sao phước thần ủng hộ rầu buồn chi 

Gặp ngày Tị Ngọ việc mới nên 

Ngày Mậu Tuất, Dần, Thân việc mới rồi. 

 

BÁC 478  

  

Tử chiếm thân bịnh sự như hà 

Bịnh đáo lâm nguy hưu phục sanh 

Nhựt phùng Tị Ngọ toàn vũ hảo 

Tùng thủ vô tai hoá hữu thu 

 

Con chiếm cha mẹ đau ra sao 

Bịnh đau dầu sắp ngửa cũng sống lại 

Qua ngày Tị, Ngọ thật mạnh 

Theo đây không tai nạn, mùa thu phải coi chừng. 

  

THÁI 481  

  

Bỉ cực chung tu hữu thái lai 

Số chiếm cầu tử toại tâm hoài 

Lục hào vô phá chung tu hữu 

Cầu thần tác hỉ sản quí thai 

 

Bỉ cực hết rồi đến thái lai 

Cầu con vừa bụng được lắm đa 

Sáu hào không phá được hết 

Vái thần để sanh ra con tốt 

 

LÂM 482  

  

Thủ ngư tu tri chí khí cao 

Dục hưởng trường siêng điếu cự ngao 

Hạnh đắc phước thần trùng trùng quái 

Đông thành, Tây tựu lạc thao thao 

 

Muốn làm giang lợi tính toán hay lắm 

Muốn làm ăn việc lớn thì được 

May đặng phước thần nhiều hiện vô quẻ 

Hướng đông thành, hướng Tây đến vui mừng nhiều. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall