Thiên Tiên Diệt Số 69

MINH VI 483  

  

Ngao tế cầu hôn sự khả vi 

Tài làm ứng vị hữu quí y 

Chỉ hềm quái nội văn thơ chiếu 

Hoa đắc đa vi, tử kiết hi 

 

Cưới gả bắt rể việc làm được 

Hào tài hiện vô quẻ nên có chỗ dựa nương Ngặt vì trong quẻ hào văn thơ động Nhưng bông trổ nhiều đậu trái ít. 

 

PHỤC 484  

  

Chưởng điền nan hứaviệc thâu thành 

Vũ thiểu tỉnh đa lưỡng bất quân 

Tảo hòa bất như vãng hòa hảo 

Tha thời phượng tín quái thông linh 

 

Làm ruộng không dám chắc trúng trọn 

Mưa ít nắng nhiều hai cái không đều 

Lúa sớm không bằng lúa mùa tốt 

Sau này mới biết quẻ này nói hay. 

 

THĂNG 485  

  

Dạ mộng điêu liên bất tất ưu 

Chỉ nhơn đa lợi tại tâm đầu 

Phân phân nhơn sự nan đồng nguyện 

Đại đáo xuân lai thủy tại cầu 

 

Chiêm bao liền xì đừng rầu 

Tại nhà ngươi quá tham nên mơ tưởng Lăng xăng việc đời biết sao giống nhau được Đến mùa xuân tính mới được. 

 

SƯ 486  

  

Thị phi khẩu thiệt việc tu phòng 

Phá hào chung tu hữu nhựt trường 

Phàm sự hưu cường tu thối bộ 

Nhiêu nhơn nhứt trước tối nhi lương. 

 

Phải quấy rầy rà phải giữ chừng 

Hết tử tế rồi lôi đến quan 

Phàm việc gì chớ cứng cỏi phải nhường bước 

Tha người một nước  mới là hay 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall