Thiên Tiên Diệt Số 7

CẤU ( Thiên Phong) 115  

 

Chiêu tế dị thành lai vấn  bốc, 

Thì tri hảo  sự da phản phú

Ưng lai sanh thế đắc thành toàn, 

Phúc lộc ưu nhiên duyên phận tú. 

 

Kén  rể chưa xong đến hỏi han,  

Việc đời phản phúc khó lo toan.  

Phận duyên rắc rối người thay đổi,   

Phước Lộc xum vầy mới vẻ  vang  

 

TỤNG ( Thiên  thủy) 116  

  

Vãng lai Mạng Vận cố phi nhi 

Nhân vượng, Tài hưng tụ thủ thi 

Phát  phúc hưng gia đa toại ý 

Quới nhân tương ngộ hữu  pho  tri 

 

Mừng cho Mạng Vận  gặp  trăng tròn,  

Người vui của đống chất nên non

Phát phước gặp thời nhiều toại ý  

Quới nhân ủng hộ nước nhà còn.  

 

ĐỘN (Thiên Sơn ) 117  

  

Trúng hữu danh lương y quốc thủ 

Im im dị  khiến thối tai ưu

Nhược phùng ứng vị lai sanh thế 

Dần, Thân chi nhựt cứu tinh lâm. 

 

Dẫu cho thầy giỏi  với  danh  

Cũng chẵng ra gì với  bệnh ni  

Tai  khỏi, nạn qua may  kẻ cứu  

Dần, Thân tuần nhựt (10 ngày) khỏi  tai  nguy. 

 

BĨ (Thiên Địa ) 118  

  

Văn thơ Quan  Quỉ vấn lan đình 

Hứa yến giai tàn kiến lợi danh, 

Thủy thượng lưu niên đa hưu tiển

Kim niên khoa cử chỉ bình bình. 

 

Lan đình Quan Quỉ với văn thơ,  

Danh Lợi lôi thôi  phải đợi chờ

Thi cử năm nay chưa chắc đậu

Năm tới may ra mới có đường

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall