Thiên Tiên Diệt Số 70

KHIÊM 487  

  

Phụ mẫu trùng trùng cử tiến đa 

Tri quân cầu quán vấn như hà 

Tử tôn trì thế đa tài lợi 

Tân chủ tương đầu trị cẩm la. 

 

Hào phụ mẫu dồn dập nhiều người tiến cử 

Nhà ngươi kiếm chỗ dạy tư hỏi nên không 

Hào tử tôn trì thế nhiều tài lợi 

Khách chủ thích nhau như gấm hoa. 

 

KHÔN 488  

  

Thử quái quân lai vấn xuất hành 

Quỉ hào trì thế hữu hư kinh 

Đồ nhiên bạc thiệp vô tài lợi 

Bôn tẩu lao đao uổng phí tâm 

 

Nhà ngươi đến hỏi việc xuất hành 

Có quan quỉ trì thế ắt có việc hư kinh 

Lặn lội uổng công không có một phần lợi 

Tới lui nhọc nhằn tốn công uồng sức 

 

CÀN 511  

  

Khởi tạo chiếm chi phước đứa nhiều 

Bát thần càn, quái tối vi cao 

Hưng gia lạc nghiệp tùng kiêm khởi 

Phú quí vinh hoa tại hậu chiêu 

 

Khởi công gặp quẻ này phước đức nhiều 

Quẻ bát thuần càn, lấy làm hay 

Lập nghiệp nên nhà từ đây khởi đầu

Giàu sang vinh huê từ đâ về sau. 

 

LÝ 512  

  

Tử tôn trì thế hữu phò trì 

Vấn giải tiền lương vô thị phi 

Kinh khủng hữu ta vô đại hại 

Hườn quan đức ý hỉ hoan huy 

 

Hào tử tôn trì thế có người giúp đỡ 

Hỏi việc giải tiền lương, không rầy rà 

Có việc kinh khủng một chút không hại 

Việc rồi có người khen ngợi, đem việc vui mừng về nhà. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall