Thiên Tiên Diệt Số 71

ĐỒNG NHƠN 513  

  

Quan quỉ văn thơ lưỡng tự giải 

Nhược vấn sanh ý bất tất sai 

Quới nhơn ưng hữu phò trì lực 

Mục hạ hứa quân thất phân tài 

 

Hào quan quỉ, văn thơ 2 hào hoà hiệp 

Hỏi về mua bán ắt không sai chạy 

Có sức của quới nhơn giúp đỡ 

Đương thời kể chắc ngươi 7 phần lợi 

 

VÔ VỌNG 514  

  

Quái chiếm kiến quới thập phần toàn 

Xuất nhập cầu vinh quả hữu duyên 

Ngư thủy tương phùng đa khước hiệp 

Đông thành Tây tựu ít tài nguyên 

 

Quẻ ra mắt quan lớn 10 phần hoàn toàn 

Ra vào cầu sang ắt có duyên 

Tình đối đãi như anh em quen biết cũ,niềm nở, vui vẻ

Đông thành, Tây nên thêm nguồn tài. 

 

CẤU 515  

  

Văn thơ lâm ứng hỉ tương sanh 

Thoái hoá cầu tài tất xứng tâm 

Mầu kỷ lai lâm phương khả toại 

Như phúng dần mẹo thả điều đình 

 

Hào vă thơ hiện vô quẻ việc mừng lợi 

Sang xến hàng hóa kiếm lời ắt vừa lòng 

Chừng mậu kỷ sắp tới mới nên việc 

Như gặp dần mẹo phải điều đình lại. 

 

TỤNG 516  

  

Thế ứng quỉ quái vị vi lượng 

Tầm sự lao đao bất đại cường

Hạnh đắc phước thần lai thượng quái 

Thân thành nhứt bán khả bình thường. 

 

Hào thế hào ứng hiện vô quẻ chưa làm hay 

Việc tằm tơ cực nhọc không khá lắm 

May đặng vì sao phước thần hiện vô quẻ 

Thâu góp được phân nửa, tài lợi vừa vừa. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall