Thiên Tiên Diệt Số 73

CÁCH 523  

  

Quan quỉ thê tài lưỡng sự châu 

Mộng hồn điên đảo bất tu ưu 

Tam tư cẩn thận vô phiền não Cổ thủ thanh bần khả tự do. 

 

Hào quan quỉ thê tài 2 hào đụng nhau 

Chiêm bao lộn xộn chẳng nên buồn 

Tính làm phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có tham sanh lo buồn

Nhớ giữ nghèo cho sạch thì được tự do. 

 

TUỲ 524  

  

Thế ứng thủ không vị vi lương 

Quân lai chiếm quán mạc không mang 

Khuyến quân hưu thỉnh bàn nhơn ngữ

Trực đáo niên lai tái chủ trương. 

 

Hào thế ứng lâm không chưa làm hay 

Người coi quẻ dạy học tư, đừng tính việc lông bông 

Khuyên người nên nghe người lân cận đó 

Chờ đến sang năm sẽ tính làm 

 

ĐẠI HÓA 525  

  

Trạch phong đại hóa lưỡng trùng tài 

Nhược vấn thâu thành thiệt mỹ tai 

Hạn thiểu vũ đa hòa đạo ổn 

Cao đê lưỡng xứ tịnh vô tai 

 

Quẻ trạch phong đại hoá 2 hào tài trùng

Nếu hỏi việc mùa màng, mùa thiệt trúng

Ruộng gò, ruộng sâu đều trúng hết. 

 

KHỔN 526  

  

Tử trì tử tảo mạng trung chiêu 

Thủ tự an tâm bất dụng tiêu 

Mục hạ dục cầu nan toại ý 

Hải trung cao thọ hữu tiên đào 

 

Có con sớm hay muộn là tại số mạng 

Để cho yên lòng đừng nóng nảy

Bây giờ muốn có con cũng không nuôi được

Ơ rún biển có cây đào tiên. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall