Thiên Tiên Diệt Số 74

HÀM 527  

  

Thị phi tuy hữu bất vi hung 

Hữu thủy vô phong tổng thị không 

Chỉ quản an tâm hưu quí cựu 

Sự nhiên tiêu tán đắc hóa đồng 

 

Rầy rà tuy có nhưng không mấy xấu 

Có nước không gió rốt cuộc rồi cũng êm 

Yên lòng làm ăn đừng lo sợ 

Sự đó ắt hết, được hòa hết giận. 

 

TÚY 528  

  

Nhập nhuế chiếm chi hỉ khí nung 

Tài phùng thê tử nhị tinh vinh 

Tha niên quản giáo thành gia nghiệp 

Thiếu phụ tề mi trực đáo chung 

 

Ơ theo quê vợ quẻ này nhiều việc mừng

Hào tài lại có 2 hào vợ con 2 hào tỏ rạng

Năm sau chắc chắn nên cửa nhà. 

Vợ chồng trăm năm kết tóc đến già. 

 

ĐẠI HỮU 531  

  

Quỉ lâm thế vị đắc thê tài 

Nhược vấn cầu hôn sự vị giai 

Tu đáo thu đông linh trước ý 

Tự hữu hảo duyên tự tâm hoài 

 

Hào quỉ đóng hào thế khắc lại hào thê tài 

Nếu hỏi cưới gả việc này chưa thành

Chờ đến mùa thu, đông chọn đám khác

Có một đôi lứa tốt vừa ý lắm. 

 

KHUÊ 532  

  

Hòa sự chiếm chi bất kiết tường 

Đệ huynh trì thế nan thương lượng 

Phương đông giao đắc toại tâm ý 

Nhược tại Xuân, Thu hữu hình thương 

 

Việc cầu huề này thấy không tốt 

Hào đệ huynh trì thế khó tính toán 

Qua mùa đông mới được nhiều việc vừa bụng 

Nếu còn trong mùa xuân, thu chắc có việc hình

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall