Thiên Tiên Diệt Số 75

LÝ 533  

  

Tử tôn trì thế tử tinh minh 

Dựng sản đa ưng hỉ khí sanh 

Mẫu tử cư an vô túc lự 

Số trung bảo nhử đắc an ninh 

 

Hào tử tôn trì thế, sao tử tôn tỏ rạng. 

Chửa nghén, sanh đẻ, nhiều việc vui mừng 

Mẹ con đều mạnh giỏi, khỏi lo 

Quẻ này đoán chắc bình an mạnh giỏi. 

 

PHỆ HẠT 534  

  

Ưng lai sanh thế vấn tầm nhơn 

Tý, Sửu, Hợi, nhựt định giai âm 

Bất tất ưu tâm không phí lực 

Trì trì tự đắc phản gia đình 

 

Hào ứng sanh hào thế, hỏi việc tìm người 

Ngày Tý,Sửu, Hợi có tin lâm Đừng rầu lo, kiếm chi cho mệt 

Chậm chậm đây nó cũng về nhà. 

 

ĐẢNH 535  

  

Quân vấn thử quái vấn thăng thiên 

Nhã nại văn thơ hào bất toàn 

Đông lịnh hỉ thần đa tru cán 

Hạ thu hườn khủng hữu trì duyên 

 

Ong hỏi về việc lên chức phải không 

Ngặt vì giấy tờ chưa đầy đủ 

Qua mùa Đông có vị hỉ thần giúp đỡ 

Mùa Hạ, mùa Thu xảy ra nhiều việc lôi thôi 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall