Thiên Tiên Diệt Số 76

VỊ TẾ 536  

  

Chiếm vị tế chi chung hữu tế 

Quân chiếm nạp giám vị vi kỳ 

Tuy nhiên mục  hạ nan tùy ý 

Quản giao Thu, Đông ưng khả kỳ. 

 

Quẻ vị tế rốt cuộc rồi có nên 

Người hỏi xin sở làm nghề văn chưa được Đương thời nhiều việc gay go không toại ý Qua Thu, Đông tính gì mới được. 

 

LỮ 537  

  

Thú thiếp nguyên tham nữ mạo tái 

Đáo gia chỉ khủng bất hoà giai  Bất như bãi khứ trì trì thú 

Tự hữu gia nhơn tống tử lai 

 

Cưới vợ sau là tại ông ham bóng sắc người đó 

Đem về nhà sợ sanh chuyện rầy to 

Chi bằng thôi đi, chậm chậm rồi sẽ tính. 

Có người tử tế kêu gả mối khác. 

 

TẤN 538  

  

Giao việc chiếm chi đắc quái hào 

Ưng lai sanh thế hứa thành giao 

Nhược chiếm lợi nguyên thu quí vượng 

Bá sự tương sanh phước lộc sương 

 

Mua bán hàng dạo gặp quẻ này 

Hào ứng sanh hào thế, việc ắt thành 

Nếu hỏi tài lợi qua cuối mùa thu mới có Trăm việc đều tốt, phước lộc nhiều. 

 

ĐẠI TRÁNG 541  

  

Mãi ốc chiếm chi sự khả y 

Chỉ nghi tốc trới bất nghi trì 

Xuân thu khủng bị bàn nhơn đoạt 

Hạ quí chiếm chi tất định nghi 

 

Mua nhà quẻ này là khá được 

Tính cho thật gấp đừng để trễ 

Qua mùa Xuân, Thu bị người ta mua giành 

Cuối mùa Hạ gặp quẻ này ắt mua xong 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall