Thiên Tiên Diệt Số 77

QUI MỤI 543  

  

Phụ mẫu đắc bịnh lai chiếm quái 

Hứa phước cầu thần hoặc khả duyên 

Niên phùng thất cửu hữu hoan hỉ 

Vu cầu diệu kế thỉ vô vưu 

 

Cha mẹ đau đến coi quẻ 

Phải vái van cầu khẩn thuốc men cho lung 

Tuổi gặp số 7, số 9 không nên mừng 

Phải lo việc hậu sự (lo thối) 

 

PHONG 543  

  

Ưng phúc thân gia hậu hữu châu 

Tự nhiên đắc lợi bất tu sầu 

Phước thần vượng tướng lâm môn hộ 

Tài lộ thao thao vô oán vưu 

 

Chia gia tài trước tốn sau lấy lại 

Tự nhiên có lợi không nên buồn 

Vị phước thần vượng tướng đến cửa 

Của tiền đầy dẫy không ai oán vận. 

 

CHẤN 544  

  

Phước thần bất tại sự nan thành 

Đồng hợi bất nhõa hội hữu nhiên 

Đản thị mục tiền nan tựu cấp 

Khả giao đồng khí cộng tương liêng 

 

Sao phước thần chẳng tốt, việc khó nên 

Nhóm chung đông người, không hiệp phe 

Chỉnh thiệt trước mắt nhiều việc trở ngại 

Phải vận động bạn đồng chí cho nhiều mới được. 

 

HẰNG 545  

  

Dục vấn di cư hứa xứng tâm 

Bất di đương hữu sự phi sanh 

Kiết tinh ưng tại đông nam vị 

Gia nghiệp điền viên bá sự hanh 

 

Muốn hỏi đời chỗ ở chắc chắn được 

Nếu chẳng dời, sao cũng sanh chuyện rầy rà 

Hướng tốt ở về phía Đông, Nam 

Làm nên gia nghiệp ruộng vườn đều tốt. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall