Thiên Tiên Diệt Số 78

GIẢI 546  

  

Quái chiếm mưu sự thậm khê nhiêu 

Nghĩa khí tương đầu tài khả giao 

Nhược năng toại ý lâm môn hộ 

Quản giao tài lợi nhựt nhựt chiêu 

 

Muốn tính mưu việc gặp quẻ này bối rối 

Lựa anh em vừa bụng sẽ tính việc tiền bạc 

Bằng có người vừa bụng tới nhà mình

Từ đây trở về sau tài lợi mới có. 

 

TIỂU QUÁ 547  

  

Quân chiếm tử hỉ khả kiết hung  

Nải thị tại tinh lâm mạng cung 

Phi thần bảo hựu nan vi lực 

Vu nghi cấp đảo kỳ thần cộng 

 

Ngươi chiếm hào tử tôn tốt hay xấu. 

Đứa bé này bị năm, cung mạng xấu, 

Nếu không có quới nhơn bảo hộ, khó sắp tới,

Phải cầu vái cúng kiến mới được. 

 

DỰ 548  

  

Quận chiếm tật bịnh sự vô phòng 

Phước đức thiên y bất thuận cường 

Tái khứ cầu thần tinh tác phước 

Trì trì phương hứa đắc an khương. 

 

Hỏi việc đau ốm không hề gì 

Bịnh chưa đầu thầy để chịu thuốc.

Phải đi coi bói vái van cúng kiến đi

Chậm chậm ít lâu mới lành mạnh. 

 

TIỂU SÚC 551  

  

Chiêu tế chiếm chi uổng phí tâm 

Tử tôn thọ khắc vỉ vô tình 

Nhược hườn ưng tuyển thừa luông tuế 

Phương hứa thành gia lập thái bình 

 

Bắt rể gặp quẻ này xấu lắm 

Hào tử tôn bị khắc việc tính không ra gì 

Thôi việc đó, chờ kiếm rể khác 

Được vậy nhà cửa bình yên làm ăn. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall