Thiên Tiên Diệt Số 8

QUẢI (Trạch thiên ) 121  

  

Di  cư  đáng hứa toại  nhân tâm 

Phúc  tinh cường lợi hữu lộc thâm 

Nhược vấn đông nam tài  thiên vượng 

Gia thành nghiệp tựu lạc thanh bình, 

 

Dời nhà  vui vẻ phỉ  lòng người  

Phước đức gây nên cuộc tốt tươi  

Muốn biết  hướng nào t ài lợi phát,  

Đông nam gia  nghiệp được vui cười 

 

ĐOÀI 122  

  

Nghĩa khí tương đầu sự khả chàn 

Quan nghiêm hội chủng vô thành sự 

Nhược tại Thu Đông phươ ng khả vọng

Như  phùng Xuân Hạ, sự long đong. 

 

Nhóm  khách linh đình việc chẳng xong  

Y tuy  thấy hiệp nhưng chưa được  

Thu Đông sắp đến nên hy vọng,  

Bằng gặp Hạ, Xuân việc long đong. 

 

CÁCH (Trạch Hỏa ) 123  

 

Quỉ bào tri thế phươ c thành tường 

Mưu sự chiếm  chi bá sự đương 

Xuân Quí Đông thời phương khả tự 

Hạ Thu chiếm thử bất tương đương. 

 

Hào phước, Hào Tài rõ rạng thay

Mưu sự khen thay gặp quẻ nầy  

Đông tàn, Xuân lụn nên khởi việc  

Hạ Thu thời chớ chẳng xong rày  

 

TÙY (Trạch Lôi ) 124  

  

Tài lai sanh Quỉ  bịnh nan  y 

Phụ mẫu  gia tinh yến hộ trì 

Túc nguyện như kim hườn ứng xảo 

Nhứt tuần, bán nguyệt tái bình luân 

 

Cha mẹ binh căn rất khó thay,  

Om đau lại  gặp quẻ  không may  

Vái van thề thốt mau hườn trả,  

Nửa trăng sắp tới mới yêu rày. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall