Thiên Tiên Diệt Số 80

HOÁN 556  

  

Thế ứng trùng trùng huynh đệ tồn 

Tử tôn lâm ứng khả thi hành 

Đọc thơ chung vỉ công phu tăng 

Học nghiệp tài cao tự hiển minh 

 

Hào thế ứng dồn dập thêm hào huynh đệ 

Hào tử tôn đóng vô hào ứng tốt quá 

Sức học đã tới bực cao đẳng rồi 

Học rộng tài cao, tên tuổi tỏ rạng. 

 

TIỆM 557  

  

Tử tôn quan quỉ phá văn thơ 

Khoa cử chiếm chi khủng bất như 

Tý, Ngọ chi niên thì đắc lực 

Kim nhựt hưu vấn quới cao đê 

  

Hào quan quỉ, tử tôn, văn thơ 3 hào phá hết 

Khoa cử quẻ này không tốt Năm

Tý, Ngọ mới có người giúp 

Bây giờ đừng hỏi đậu thấp hay cao. 

 

QUAN 558  

  

Nghinh y hành thế lưỡng hoà đồng 

Nhu vị bình bình bình tiểu hung 

Quan ngả sanh sanh quân tử đạo 

Tu tri bất dược tự hanh thông 

 

Rước thầy thuốc ông này được 

Bịnh đau vừa vừa không có gì hung 

Phải đối đãi với thầy cho tử tế

Tốn hao ít, bịnh mạnh mau. 

 

NHU 561  

  

Quân chiếm thử quái yến hồi hương 

Trình đồ thiền độ hữu tổn thương 

Nhược tại Thu, Đông mạng vận động 

Hạ Xuân nhị quí giả bình thường 

 

Người coi quẻ trở về quê hương

Đường xa diệu viễn tổn hao nhiều

Nếu còn trong mùa Thu, Đông đừng rụt rịt 

Cuối Hạ, Xuân mới bình yên để lên đường. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall