Thiên Tiên Diệt Số 81

TIẾT 562  

  

Quái chiếm khai điếm bất tùy tâm 

Miễn cưỡng khai chi tất hữu kinh 

Nhược thị bất khai thuyết mạc khiến 

Tu tri tham luyến thiểu thâu thành 

 

Quẻ coi mở tiệm không vừa ý muốn 

Nếu ráng mà làm có việc kinh tâm 

Nếu không muốn thì đừng ai dục chi 

Ep buộc nó chơi bời phóng túng hết vốn. 

 

KÝ TẾ 563  

  

Phóng trướng chiếm chi tất bất thâu 

Tài hào quỉ biến chủ ưu sầu 

Huynh đệ lưỡng kiến tài vô vọng 

Toán bổn hườn đầu mạc toại cầu 

 

Cho vay bán chịu quẻ này không đòi lại được 

Hào tài biến ra quỉ chủ rầu buồn

Hào huynh đệ phát động tài lợi không hi vọng

Vốn sao y vậy, đòi không được, không lời. 

 

CHUÂN 564  

  

Quan quỉ thê tài lưỡng kiến chi 

Vấn nhơn tá thủ định tiện nghi 

Cầu mưu toại ý vô loạn trở 

Nhất nhận thi vi hỉ khả kỳ 

 

Hào quan quỉ thê tài thấy đủ cặp 

Kiếm người vay mượn được lắm 

Tính gì được nấy không ai gàn trở 

Làm đâu được đó đoán chắc nhiều việc mừng 

 

TỈNH 565  

  

Cầu tài hỉ đắc quới nhơn cường 

Thế ứng tương sanh đại kiết xương 

Đản thị mục tiền phòng hữu trở 

Trì trì phương hướng toại tâm trường 

 

Cầu tài mừng đặng quới nhơn mạnh 

Thế ứng được tương sanh tốt lắm 

Đương thời có việc trở ngại, chậm chậm mới tính được 

Chậm chậm bèn được cho ý muốn 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall