Thiên Tiên Diệt Số 83

TỔN 572  

  

Thất tài thất vật bất tu mang 

Lỏa tại đông, nam thủy tỉnh bàn 

Tị, Hợi hữu nhơn truyền tiêu tức 

Thân, Thìn, Tuất nhựt kiến chánh tường 

 

Mất của tiền chẳng nên rộn ràng 

Giấu ở phía Đông, Nam dựa bên mé nước 

Ngày giờ Tị, Hợi có người tới thông tin

Ngày Thân, Thìn, Tuất thấy rõ ràng. 

 

BÍ 573  

  

Quân chiếm thử quái vẫn hành nhơn

Nhóm tại tha phương vị chuyển thân 

Bất qui lai thời vô lợi tuất 

Hườn phòng đông thượng hữu hư kinh 

 

Quẻ coi người đi chừng nào về 

Người đó ở xứ xa chưa tính về

Làm ăn không khá nên không tính về 

Qua tới mùa đông nó còn gặp việc lo sợ. 

 

HI 574  

  

Gia trạch bình an phước thọ trường 

Quỉ hào quan khắc tín vô phòng 

Tam phân lợi tuất Thu Đông kiến

Xuân hạ chiếm chi cánh hỉ dương 

 

Gia đạo bình an phước lộc nhiều

Hào quan quỉ bị khắc, không hề gì Mùa

Thu Đông được 3 phần tài lợi 

Mùa xuân, hạ chiếm thêm vui mừng nữa. 

 

CỔ 575  

  

Bình sanh lao lực dụng tâm cơ 

Tảo niên hình khắc khả tương kỳ 

Lão cảnh phong y khả túc thực 

Thọ niên bát thập nội khoa kỳ 

 

Từ nhỏ đến lớn làm ăn lao lực cực nhọc 

Lúc tuổi trẻ nhiều việc gay go, cay đắng 

Đến về già ăn no, mặc ấm, no đủ 

Tuổi được 80 trong cũng số lẻ, ngoài cũng số lẻ. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall