Thiên Tiên Diệt Số 82

KHẢM 566  

  

Phạn mãi lúc súc vị vi hảo 

Thà hữu kinh dinh mạc vọng cang 

Nhược vọng mãi thời khủng thất lợi 

Hườn phòng tẩu thất bất châu toàn 

 

Mua bán loại súc vật không tốt 

Mình có nghề làm ăn rồi, tính chi việc rối đó 

Nếu làm lếu mua càn sao cũng thất bại

Còn nỗi chúng bắt hết trơn trọn bầy. 

 

KIỂN 567  

  

Đổ bác chiếm chi hứa xứng tâm

Ưng lai sanh thế hỉ vinh vinh 

Thì phùng Hợi, Tý tài tinh vượng 

Nhứt trịch kim tiền đắc vạn văn 

 

Chơi cờ bạc quẻ này khá lắm 

Hào ứng sanh hào thế việc này mừng đủ

Gặp giờ Hợi hay Tý hào tài vượng

Vốn 1 đồng lời vô 1 muôn. 

 

TỶ 568  

  

Quân chiếm phong thủy sự phi phi

Tiền hữu không khu hậu hữu nguy 

Thìn Tý càng long phương toàn mỹ 

Kỳ di sơn hướng bất di nghi 

 

Coi về mồ mả việc này không tốt 

Trước có gò trống, sau có nền cũ

Năm Thìn, Tý gặp càng long mới tốt

Mấy hướng khác xấu quá. 

 

ĐẠI SÚC 571  

  

Đào khứ gia nhơn tất bất tầm 

Tử tôn vị hiện uổng lao thần 

Đông, Tây phương chủ tương an lạc 

Tế phỏng phong vong báo hảo âm 

 

Bạn bè nhà trốn đừng kiếm 

Hào tử tôn chưa hiện mệt uổng công 

Hướng Đông, Tây đứa trốn đương vui tươi

Cho người đi dò xét về nói cho nghe.

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall