Thiên Tiên Diệt Số 84

MONG 576  

  

Tử tôn trì thế quái vi thân 

Hiệp lõa chiếm chi bá sự hanh 

Tài vượng nhơn hòa đa hỉ sắc 

Quản giao nhựt hạo hảo thâu thành 

 

Hào tử tôn trì thế quẻ này yên thân

Hùng hập làm ăn việc nào cũng tốt 

Của vượng người hòa nhiều việc vui 

Đoán cho thế nào ngày sau cũng nên việc 

 

CẤN 577  

  

Giải nhơn chiếm chi chữ hòa giai 

Tuy thị bôn bả khả phóng hoài 

Chi khủng triền miên viễn tuế mạc 

Giao hườn tiền đắc quới nhơn lai 

 

Giai người quẻ này được hòa thuận 

Tuy rằng lặn lội việc không sao 

Chỉnh e dây dưa kéo dài năm tháng 

Chừng giao rồi có quới nhơn về có bạn. 

 

BÁC 578  

  

Tử tôn trì thế hóa vi xương 

Thủ nghệ cao thành khả phát vương 

Tuy thị lao tâm tinh lao lực 

Nhứt niên tứ quí lợi uông xương 

 

Tử tôn trì thế quẻ này tốt 

Công nghệ giỏi khéo làm ăn được 

Dầu cho nhọc lòng cùng mệt sức

Một năm 4 mùa tài lợi nhiều. 

 

THÁI 581  

  

Quân chiếm quí hóa xứng quân tâm 

Quan quỉ phò trì sự khả thành 

Trí hậu hườn giao đa lợi tức 

Nha phi khẩu thiệt bất khả thing 

 

Vựa trữ hàng hóa, theo ý muốn thì được 

Hào quan quỉ giúp đỡ việc khá nên

Vừa rồi từ đó thiếu gì tài lợi

Ai nói ra vô gì kệ bỏ lãng.

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall