Thiên Tiên Diệt Số 87

LÝ 612  

  

Quỉ hào vô khí vị hoan 

Nam nữ vô tình sự bất an 

Nhập nhuế cầu hôn yếu châm chước 

Khủng giao nhựt hậu bất tất toàn 

 

Hào quan quỉ không vượng việc không vui 

Trai gái không ưa nhau, việc chẳng yên 

Cưới vợ giao ở phải tính kỹ 

E cho ngày sau việc không hoàn toàn. 

 

ĐỒNG NHƠN 613  

  

Nhược vấn thu thâu khủng bất đa 

Lao tâm lao lực uổng bôn ba 

Cao điền bất cập đê điền hảo 

Quan quỉ trùng trùng phá tổn đa 

 

Nếu hỏi việc mùa màng sợ không khá 

Nhọc lòng mệt sức uổng công lặn lội 

Ruộng gò không tốt bằng ruộng sâu 

Bị hào quan quỉ đồn dập tới bao nhiêu. 

 

VÔ VỌNG 614  

  

Thọ thượng hà sầu nguyệt ảnh tà 

Thị phi khẩu thiệt bất tu ta 

Quới nhơn yết tán hà tu cụ 

Thủ kỷ an nhiên mạc quản tha 

 

Cây cao nào sợ bóng trăng  xế 

Rầy rà cãi cọ sau đừng than thở 

Có quới nhơn giải tán đừng lo sợ 

Giữ yên bổn phận mình, việc người mặc người. 

 

CẤU 615  

  

Quân lai vấn bốc vị thâu mưu 

Cầu quan tu tri bất đáo đầu 

Vô nại chủ nhơn tình tánh dị 

Bất như xả thử tái tha cầu 

 

Người đến hỏi việc làm ăn 

Dạy học tự e việc làm không đến cùng

Ngặt vì người chủ tánh tình khác hơn người ta

Chi bằng bỏ chổ đó kiếm chổ khác làm ăn.

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall