Thiên Tiên Diệt Số 88

616  

  

Quân vấn thủ ngư nhơn quân tâm 

Thủy nội kinh vinh hữu tài nguyên 

Hạnh đắc phước thần trùng trùng quới

Đáo thủ trùng thân ích lợi tăng. 

 

Người hỏi giang thủy lợi đặng lắm 

Làm ăn dưới nước nhiều lợi tức 

Phước thần hiện, nhiều phước vào quẻ,

Tiền của nhiều, vô ra như nước. 

 

ĐỘN 617  

  

Cầu tử chiếm chi thượng vị nhiên 

Hình thương khắc hại kiến tha niên 

Tương lai đắc tử thành gia nghiệp 

Vãng cảnh an nhơn lạc tự nhiên 

 

Cầu con quẻ này chưa vừa ý muốn 

Đau ốm bệnh hoạn, qua năm sau mới biết 

Sau sanh con mới nên cửa nhà được 

Trở về già an nhàn vui vẻ 

 

BỈ 618  

  

Gia bất thành thân nghiệp bất tựu 

Mộng hồn điên đảo thành nan quát 

Tam niên hậu vận trì giao thành 

Lợi lộc liêm ưu tề tương tráo 

 

Nhà không bình yên làm ăn không khá 

Nằm chiêm bao này nọ khó bàn trúng

Từ đây bỏ 3 năm nữa trở về sau khá

Làm ăn khá ngặt việc buồn còn. 

 

QUYẾT 621  

  

Quái trung vô quỉ sự nan thành 

Cáo trạng tri quân bất xứng tâm 

Cánh kỵ lưỡng trùng tài ám động 

Bất như nhẫn nại thả điều đình 

 

Trong quẻ thiếu hào quan quỉ việc khó nên 

Vô đơn chuyện này, việc sai ý muốn

Rất ngại hai tài hào động trùng (bị cáo lo tiền )

Chi bằng nhẫn nhịn điều đình với đằng kia. 

 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall