Thiên Tiên Diệt Số 89

ĐOÀI 622  

  

Dục dấn căn quan sự bất như 

Văn chương quan quỉ lưỡng sai trì 

Hồi đâu phác tảo thành gia kế 

Miễn thọ hình thương khống tự hưu. 

 

Xin đi lính tình nguyện việc không được 

Hào văn chương quan quỉ 2 hào khắc nhau 

Trở về lo tính việc nhà theo cũ 

Ngày sau khỏi bị quở phạt ngồi than thầm 

 

CÁCH 623  

  

Tri điền chiếm thử vấn đoan trường 

Tri hậu tài đa lợi cánh trường 

Khước hỉ trung nhơn cánh hữu lực 

Điền tài chi hậu tất cao cường 

 

Sắm ruộng quẻ này tốt quá 

Sắm được rồi có tài, còn có lợi nữa 

Mừng ông mới nửa đời người mà đủ sức

Sắm được ruộng này về sau giàu to. 

 

TUỲ 624  

  

Tử tôn vô thượng quái hào đang 

Thảo bộc chiếm chi sự ứng nan 

Thế ứng lưỡng không, quan quỉ động 

Tương lai khẩu thiệt hữu tắng hềm 

 

Hào tử tôn không hiện vô quẻ 

Mướn tôi tớ gặp quẻ này khó 

Hào thế ứng 2 hào lâm không, quan quỉ động

Ngày sau sanh rầy rà cãi cọ. 

 

ĐẠI HÓA 625  

  

Gia tín trì trì vị kiến lai 

Yếu phùng Tý, Ngọ nhứt âm khai 

Trạch trung giai vô an ổn sự 

Miễn vọng trì trỉ nguyên tảo lai 

 

Thơ từ tin tức lâu rồi không thấy lại 

Chờ ngày hay giờ Tý, Ngọ có tin lại 

Trong nhà ít bình yên rầy rà hoài 

Trông đợi ngó chừng hoài không thấy gì. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall