Thiên Tiên Diệt Số 9

ĐẠI QUÁ (Trạch Phong) 125  

 

Ứng lai sanh thế  sự nghi thành, 

Mãi ốc chiếm chi hứa xứng tâm 

Phú  quí vinh hoa từng thủ đắc 

Gia thành, nghiệp tựu vĩnh khương ninh 

 

Mua nhà bói gặp quẻ yên lòng  

Tính toán làm ăn việc, việc xong  

Phú  quí vinh hoa ngày, ngày tới  

Lập nên gia nghiệp phỉ lòng mong  

  

KHỔN (Trạch Thủy) 126  

  

Phân gia, quân kiếm dục bốc nghi 

Quản giao nhựt hận bất sai trì 

Xuân Thu  tài  vượng vô phiền não 

Dụng ý di chung tòng tắc nghi 

 

Chia của, chia nhà muốn hỏi  thăm  

Khuyên đó ráng chờ  đừng nản chí  

Xuân Thu tài vượng chẳng sai lầm  

Xin chàng nhẫn nhịn  chớ sanh tâm  

 

HÀM (Trạch Sơn) 127  

  

Quá chiếm tật bệnh  số vô phần 

Phước đức thiên tinh lưỡng tự cường 

Hợi Tý Canh Tân toàn vũ hảo 

Ngũ hành hữu cứu thọ miên trường 

Bệnh đau mà gặp quẻ này đây  

Phước đức gây nên mới được rày  

Hợi Tý Canh Tân lành bệnh nọ  

Quới nhơn ủng hộ khỏi tai bay  

 

TÙY (Trạch Lôi) 128  

  

Anh  nhi đắc hỉ số vô phần 

Phước đức lâm hào vị tất  ưu 

Phục dược đẳng khang quá Mùi Ngọ

Hiệp gia hoan hỉ bá thành kỳ. 

 

Cháu con đau  ốm chẳng nên lo  

Phúc đức tai qua mới  khiến cho,

Thuốc men săn sóc khỏi Mùi Ngọ

Cả nhà vui vẻ hết buồn lo.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall