Thiên Tiên Diệt Số 90

KHÔN 626  

  

Trí hoá chiếm chi vị toại tình 

Ưng phùng xung khắc hữu tương tranh 

Quỉ hào trì thế tri nan toại 

Như tại Xuân, Đông nan chiếm tiêu 

 

Dự trữ hàng hóa, quẻ không được vừa bụng 

Hào ứng xung khắc hữu tương tranh 

Hào quan quỉ trì thế biết việc khó sảy đến 

Mùa Xuân, Đông hàng hóa đắc lắm 

 

HÀM 627  

  

Nạp lại chiếm chi quái ngộ thành 

Tương sanh thế ứng sự vô nan

Nhược lâm Thu Hạ tâm đa toại 

Nhược tại Xuân Đông nan chiếm tiêu. 

 

Xin sở làm việc võ, việc này nên 

Thế ứng gặp tương sanh việc không khó 

Như gặp mùa Thu Hạ nhiều việc vừa ý 

Còn gặp mùa Xuân, Đông xin cáo cho lẹ. 

 

TÚY 628  

  

Quỉ hào lâm ứng hỉ tương sanh 

Thử quái cầu quan đắc xứng tâm 

Hạ quí Xuân thời tùy quân ý 

Thu Đông lược lược khiến như tâm 

 

Hào quỉ đóng vô hào ứng gặp việc mừng 

Quẻ này cầu quan ắt vừa lòng 

Cuối mùa Hạ, trọn mùa xuân muốn sao được vậy

Qua Thu, Đông muốn bên này chạy bên kia. 

 

ĐẠI HỮU 631  

  

Hư danh hư lợi cửu trầm trầm 

Thủ thảo tài vật vị toại tâm 

Si tâm chỉ vọng đồ tiền tấn 

Đãi đặng vận động thiết thành kim 

 

Có tiếng nhưng không có miếng trong lòng bực bội lắm 

Đi đòi hỏi tiền bạc chưa vừa lòng

Lòng ngay mơ tưởng làm sao tấn phát cho mau

Phải chờ thời vận tới sắt thành vàng mới đặng. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall