Thiên Tiên Diệt Số 91

KHUÊ 632  

  

Cấp chiếm mang mang bốc thỉnh y 

Ưng lai khắc thế bất tu nghi 

Trì thân phước đức y thừa hạo 

Tất ngô lương y vũ hiếu kỳ 

 

Có việc gấp rút vội vàng đây 

Bị hào ứng khắc hào thế (bịnh trở) 

Ong thầy cũ phước đức lắm, nhờ ổng lắm 

At gặp ông thầy giỏi nữa, bịnh mới mạnh (2 thầy) 

 

LY 633  

  

Ly cung thái vượng thái âm minh 

Tinh vũ nhi kim nhãn kiến tình 

Nhược thị cửa tình hườn yếu vũ 

Thời phùng giáp tý vũ tựu hành 

 

Cung ly rõ ràng sao thái âm sáng 

Hỏi việc nắng mưa, nay mắt thấy nắng 

Nếu nắng lâu bây giờ muốn mưa 

Giờ hoặc ngày gíap tý có mưa tới 

 

PHỆ HẠT 634  

 

Thập niên ký tích tại hàng song 

Kiêm nhựt văn chương sạ đẩu quan 

Khoa cử chiếm chi đa toại ý 

Thứ phiên đoán hứa tánh danh dương 

 

Mười năm đèn sách bạn với hàng song 

Ngày nay sự ăn học mình giỏi hơn chúng bạn 

Thi cử gặp quẻ này vừa lòng lắm 

Chuyến này đoán chắc tên tuổi tỏ rạng. 

 

ĐẢNH 635  

  

Lai chiếm tấn học đệ huynh hung 

Tuyết hảo văn chương kiến bất minh 

Nhứt nhậm tế tư không đức nghĩa 

Vận trung bất lợi uổng lao tâm 

 

Đến coi nhập trường quẻ này hào huynh đệ động 

Học hành giỏi mà sự thấy không xa 

Muốn làm, làm càng không suy nghĩ, thiếu đức nghĩa

Gặp nhằm thời vận chẳng may, nên nhọc Ág công. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall