Thiên Tiên Diệt Số 92

VỊ TẾ 636  

  

Chiêu tế chiếm chi đắc tài hoà. 

Phước lộc thê tài lưỡng kiến giao. 

Vị tế chi trung chung hữu tế. 

Vãng niên hữu học thử vi cao. 

 

Bắt rể quẻ này gặp hào càn 

Hào phước lộc thê tài đi đủ cặp 

Quẻ vị tế rốt cục rồi nên 

Trở về già nhờ rể này lắm. 

 

LỮ 673  

  

Qủi hào vô vị bất vi giai. 

Học vị chiếm chi vị tức khoa. 

Nhược tiếu độc thơ tu mạng tấu. 

Tài nghuyên phương hứa ủng ô sa. 

 

Hào quan quỉ không ngôi không được tốt 

Học hành qủe nàu không được khen

Muốn học cho cao phải chờ mạng 

Muốn có chức phận phải tốn tiền. 

 

TẤN 638  

  

Nhứt thế vinh khổ giai do mạng. 

Số niên lao khổn tổng do thiên. 

Mưu như bất toại hưu sanh oán. 

Tái hoá tam xuân phước lộc toàn. 

 

Tr5on đời sang hèn đều bởi mạng 

Vài năm cực nhọc số bởi trời

Lo tính mà không được đừng nổi giận 

Phải chờ 3 tháng xuân mới có phước lộc. 

 

ĐẠI TRÁNG 641  

  

Thất vật thất bất tu tin. 

Tài khứ tài lai mạng khứ chiêu. 

Dần Hợi Mẹo nhựt tiêu tất đáo, 

Nhứt lưu minh nguyệt chiếm lưỡng giao. 

 

Mất của mất tiền đừng nóng nảy 

Của đi của lại tại mạng mình nó rủ 

Ngày Dần, Hợi, Mẹo có tin tức 

Chừng đó rõ ràng biết ai ngay gian. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall