Thiên Tiên Diệt Số 94

GIẢI 646  

  

Nhơn đinh tẩu htất tướng tiên nhiên. 

Lưỡng hạ vô tình nan tái liêng. 

Mạng vận lưu thời kiển vọng tưởng. 

Phàm sự thông đạt bất tu ngôn. 

 

Bị bạn ỡ trốn, đi coi quẻ 

Hai đàng không thương tưởng nhau nên khó gặp 

Gặp lúc mạng vận xấu đừng kiếm tìm chi 

Việc gì muốm làm phải coi thời vận, đừng tuỳ ý mình. 

 

TIỂU HOÁ 647  

  

Hiệp lỏa kinh dinh quái tối nghi 

Bất nghi tu vấn thính phàm tâm 

Xuân Thu nhị qúi tài nghuyên ổn 

Xuất nhập mưu vi bá sự nghi 

 

Hùng hiệp làm ăn quẻ này tốt 

Đừng nghi ngờ và nghe ai cứ làm tới 

Mùa Xuân, mùa Thu gặp ,tài lợi 

Tính tới tính lui gì làm ăn cũng được hết. 

 

DỰ 648  

  

Hành nhơn vị kiếm tin âm hi 

Tài phá văn thơ sự bất giai 

Tỵ Hợi Canh Tân Phương hữu tín

Mảng môn tài hỉ xứng tâm hoài. 

 

Người đi đường và thơ từ đều bặt 

Hào tài phá hào văn thơ việc không tốt 

Ngày giờ Tỵ, Hợi, Canh, Tân mới có tin 

Việc vui mừng vừa ý đầy cả nhà. 

 

TIỂU SÚC 651  

  

Lục hào vô quỉ bịnh an nan 

Phụ mẩu chiếm tai bịnh bất yên 

Đãi đáo canh tân phương tiện giảm 

Dã tu điều lý thuỷ an thuyên 

 

Sáu hào không hào quỉ bịnh khó yên 

Cha mẹ đau gặp quẻ này chẳng đặng yên 

Chờ đến ngày canh tân bớt chút

Từ đó sắo tới mới có mạnh. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall