Thiên Tiên Diệt Số 93

QUI MỤI 642  

  

Thân vượng tài hào sự chiếu chơn. 

Lai chiếm thủ nghiệp đắc toại tàm. 

Xuân, Hạ nhị quí bình bình lợi. 

Nhứt đáo Thu, Đông lợi ích tăng. 

 

Mình vượng, hào tài có, việc này được 

Nghề làm bằng tay quẻ này vừa ý 

Xuân, Hạ lợi vứ vừa 

Đến Thu, Đông tài lợi nhiều. 

 

PHONG 643  

  

Thiếu niên bất túc tại tâm cơ. 

Bất đắc phomg cảng hữu dư minh . 

Nhược vấn thọ niên đa thiểu số. 

Qua giáp chi xuân phương khả kỳ. 

 

Tuổi trẻ rán làm, nhưng trật hoài 

Lật bật vế già, đủ xài chút

Nếu hỏi tuổi sống bao nhiêu 

Thế nào cũng hưởng được lục tuần. 

 

CHẤN 644  

  

Giải nhơn chiếm thử lưỡng trùng hào. 

Hào quái tu ký hữu công lao. 

Hạnh đắc quới nhơn lai trợ lực. 

Tai phi kiếm hóa bảo an khương. 

 

Giải người chiếm gặp 2 hào trùng 

Quẻ này phải nhờ nhà nước có ghi công 

May đặng có quới nhơn giúp sức 

Những việc rủi ra người ta thấy biết hết. 

 

HẰNG 645  

  

Số chiếm gia trạch tối vi cao. 

Hưng vượng thê tài hỉ khi nhiên. 

Tiểu hối hiểm ta vô đại hại. 

Hạ thu hườn hữu đại tài chiêu. 

 

Quẻ coi gia đạo tốt lắm 

Hào tài hưng vượng sự vui mừng nhiều

Có việc ăn năn chút không không đến đỗi hại lớn

Qua Hại, Thu có tài lợi nhiều. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall