Thiên Tiên Diệt Số 96

HOÁN 656  

  

Mãi sản chiếm chi vô bất hoả 

Văn thơ quan quỉ lưỡng tương hòa 

Di gai chi hậu tài nguyên vượng 

Nhị thập dư niên tích tụ đa 

 

Coi mua nhà quẻ này tốt  

Hào văn thơ quan quỉ 2 hào tùy hoà

Dời nhà ở, từ đó về sau có tài lợi

Vài chục năm đây giàu to. 

 

TIỆM 657  

  

Quân chiếm như sự chiếm như hà 

Quan quỉ trùng trùng thọ truyết ma 

Quái nội thê tài toàn bật kiến 

Thời lai phương xướng hân lạc ca 

 

Quẻ hỏi nhóm việc có sao không 

Hào quan quỉ dồn dập xugn khắc nhiều 

Trông quẻ hào thê tài chẳng thấy 

Gặp thời rồi việc vui mừng đầy đủ 

 

QUAN 658  

  

Tử tôn trì thế quản tài nguyên 

Phóng trái chiếm chi sự khả toàn  

Tài lợi trùng phùng phương tính toán 

Tứ quí tài nguyên lợi như tuyền 

 

Hào tử tôn trì thế rộng hào tài 

Cho vay cặp quẻ này việc hoàn toàn 

Tài lợi dồn dập biên chép mệt 

Bốn mùa nguồn tài lợi như nước.  

 

NHU 611  

  

Thâu giải tiền lương lai bốc kiết 

Tử tôn trì thế một hư kinh 

Hạnh quân nhơn sự đa ban toại 

Lợi tức bình bình đắc thái bình 

 

Thâu giải tiền lương đến coi quẻ 

Hào tử tôn trì thế có việc kinh khủng

Mừng cho người mỗi việc sắp đặt rồi xong hết

Vốn lời đều đủ đặng bình yên. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall