Thiên Tiên Diệt Số 95

TRUNG PHÙ 652  

  

Quân nhơm mục hạ bịnh đởm ưu 

Thế ứng phùng quan bất tất cầu 

Canh ngọ tuất giao phương tiệm thối

Thần tiền kỷ bảo khả vô sầu 

 

Trước và bây giờ người gánh một gánh đau lo 

Hào thế ứng gặp hào quan chẳng nên buồn

Qua ngày canh ngọ tuất bớt chút

Đặt bàn van vái bớt việc buồn. 

 

GIA NHƠN 653  

  

Dục vấn di cư bất khả vi 

Di thời bất kiến hữu cao đê 

Hườn ứng an cựu hưu lao lực 

Đãi đáo thu lai đắc tiện kỳ 

 

Muốn hỏi dời chỗ chẳng nên dời

Dời dồi chẳng thấy việc hay dở  

Ơ yên chỗ cũ đừng làm rộn ràng 

Chờ qua Thu đaêy thấy cái chỗ hay. 

 

ÍCH 654   

  

Hài nhi hữu hỉ bất tu kinh  

Ứng hạ viên thân hỉ khí lâm 

Lương dược năng khu túc tiểu chứng 

Tam đầu tứ nhựt tức an ninh 

 

Con cháu đau chẳng nên sợ, có việc mừng  

Hào hứng gặp qủe thân việc mừng đến

Thuốc hay khéo chữa bịnh đau chút đỉnh

Ba ngày 4 bữa đây rồi nó mạnh. 

 

TỐN 655  

  

Quân chiếm hội sự khả như hà 

Quan quỉ minh tinh ấn vị đa 

Tuy thị miêng miêng nan thành tựu 

Như phùng Tý ngọ đắc châu toàn 

 

Ngươi hỏi nhóm việc hề gì không 

Hào quan quỉ tỏ rạng hào vãn ấn nhiều 

Dẫu rằng dây dưa khó thấy việc nên 

Nếu gặp Tý, Ngọ việc hoàn toàn 

 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall