Thiên Tiên Diệt Số 97

TIẾT 622  

  

Lãnh văn chiếm chi chí tiên nan 

Bất phá văn thơ tâm bất an 

Yến kỵ tiểu nhơn đa trở cách 

Tất tu phá phí đắc châu toàn 

 

Hầu lãng văn bằng chiếm quẻ này trước khó lắm 

Lãnh không được văn bằng lòng không yên

Rất sợ kẻ tiểu nhơn làm nhiều trở ngại

Phải đến hao tiền của mới được việc. 

 

KÝ TẾ 663  

  

Quái chiếm thác hoá khủng trì diên. 

Tài phá văn thơ sự thiểu diên. 

Cánh kỵ tiểu nhơn lai ám toán. 

Nhược huờn yếu phá phí châu toàn. 

 

Quẻ coi sang xếp hàng hoá phải chờ đợi 

Hào tài phá hào văn thơ việc ít tốt 

Rất sợ kẻ tiểu nhơn thầm hại 

Phải cho tốn hao việc mới hoàn toàn. 

 

CHUÂN 664  

  

Khắc thế phùng hung quái vị như. 

Dục tri tố biện yếu phong vu. 

Xứng di tất tướng kiện đặc khách. 

Đãi đáo canh Thân ý tự thơ. 

 

Hào thế bị khắc quẻ này nhiều việc nghịch ý 

Muốn biết việc hầu kiện này, sợ thất

Phải sốt sắng liếm trạng sư mới được

Chờ đến canh Thân thở mới ra hơi. 

 

 

TĨNH 665  

  

Tài hào trì thế hỉ tương đầu. 

Kiến quới chiếm chi lạc sự ưng. 

Phước lộc trùng trùng vô phá đích. 

Cánh phùng xuân thuỷ vạn xuân ba. 

 

Hào tài trì thế có việc mừng 

Ra mắt quan lớn việc vui mừng nhiều 

Phước lộc dồn dập không ai dám chen vô 

Gặp nước mùa xuân thì dợn sống mùa xuân (lo lót). 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall