Thiên Tiên Diệt Số 98

KHẢM 666  

  

Sanh ý chiếm chi dị kiển khoa 

Quỉ hào trì thế hữu sân si 

Chỉ nghi cẩn thận gia châm chước 

Chỉ đãi lai xuân phương khả giai 

 

Mua bán quẻ này chưa mấy tốt 

Hào quỉ trì thế có việc sai chạy 

Phải cẩn thận và sốt sắng thêm lên 

Phải chờ xuân mới gọi rằng tốt 

 

ĐẠI SÚC 671  

  

Quỉ hào trì thế quái vi kỳ. 

Khai điếm chiếm chi sự bất nghi. 

Quái hội phước thần toàn bất kiếm. 

Tài hào vô khí uổng tâm cơ. 

 

Hào quan quỉ trì thế quẻ này lạ lắm 

Khui tiệm quẻ này không tốt 

Trong quẻ hàp phước thần không hiện

Hào tài suy nhược tín uổng công. 

 

TỔN 672  

  

Quân chiếm phong thuỷ tịnh vô ưu. 

Lonh hổ tương nghinh hiệp tốn càn. 

Sơn hướng hữu tình liêm đại lợi. 

Tử tôn vĩnh bảo phước miêng trường. 

 

Ngươi coi về phong thuỷ được lắm 

Hào long hổ hiệp nhau hương tốn, càn 

Phương hướng quay trúng phía đại lợi

Con cháu sung túc làm ăn giàu có. 

 

BÍ 673  

  

Quái chiếm cầu tài dục giải nghi. 

Lưỡng nhơn hiệp ý tự tương nghi. 

Hợi, Tý, Sửu lâm phương khả vọng. 

Nhứt nhơn chủ sự hữu sai trì. 

 

Quẻ hỏi cầu tài cho nhẹ lo 

Hai người vừa bụnh nhau việv làm đó được

Năm, tháng Hợi, Tý, Sửu tới đây có hy vọng

Một người giữ việc có sai chạy. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall